Jarsin's boek is gedeeltelijk te doorzoeken via Google Book Search: http://books.google.com/books?isbn=908090211X
Soms vragen mensen wel eens aan me of ik zo zeker ben van mijn Dimapec-model; of ik er nooit aan twijfel. Natuurlijk, twijfelen is mijn tweede natuur. Dat ik het tot nu toe toch een goed model vind; dat ik ermee het bewustzijn begrijp, en er mensen qua karakter en inzicht mee beoordeel, komt omdat ik nog geen beter model ben tegengekomen. Alle andere modellen, hypothesen en theorieën over bewustzijn en persoonlijkheid van vóór mijn boek hebben natuurlijk een geweldige bijdrage geleverd aan het kennen en begrijpen van wat ons menselijk maakt. Maar ze zijn voor mij nu, in tegenstelling tot vroeger, ontoereikend. [Lees Verder]

Albert - reacties
De katholieken hebben nu hun eigen ayatollah Khomeini in de gedaante van paus Benedictus XVI.
Deze eerste onder de kardinalen, een man met een bord voor zijn kop, had volgens mij het liefst zeshonderd jaar eerder geboren willen worden. Dan had hij het nostalgisch hoogtepunt van het roomse leven in al zijn glorie kunnen meemaken: de Inquisitie. [Lees Verder]

Albert - reacties
Conscientia is het Latijnse woord voor bewustzijn en het geweten. De, uit het Latijn voortgekomen, Romaanse talen – waaronder het Italiaans, Frans, Spaans, Portugees en Roemeens – hebben erop gelijkende woorden (het Portugese woord is consciência). Het Engelse "consciousness" is afgeleid van het Frans "conscience", meegebracht door Willem de Veroveraar en zijn Franse ridders in de elfde eeuw. [Lees Verder]

Albert - reacties
Dat het zicht onze belangrijkste zintuig is kunnen we ons allemaal individueel voorstellen.
Hoe belangrijk onze ogen voor de samenleving zijn ontdekken we pas als we onszelf voorstellen dat 90% of meer van de wereldbevolking ineens blind zou worden. Heeft u daar moeite mee? Dan raad ik u aan het boek De triffids komen (The day of the Triffids), uit 1961, van John Wyndham te lezen. In dat boek wordt bijna de gehele wereldpopulatie, van de ene op de andere dag, verblind door een meteorenregen en vervolgens belaagd door giftige planten die zich kunnen verplaatsen: de triffids. [Lees Verder]

Albert - reacties
De afgelopen week deden twee berichten, bij een deel van de wereldbevolking, de gemoederen hoog oplopen. Dat waren het overlijden van paus Johannes Paulus II en van Terri Schiavo. Over het tweede geval wil ik hieronder het één en ander kwijt.
Theresa Marie Schindler Schiavo, zoals de Amerikaanse voluit heette, stierf op donderdag 31 maart, op 41 jarige leeftijd, na een jarenlange juridische strijd... nou ja, de rest zult u wel weten.
Waarom dan deze column? Om, gebruik makend van mijn model, nog eens te benadrukken dat, in tegenstelling tot haar hartaanval vijftien jaar geleden, haar overlijden niets zieligs had. Het pathetische zat hem enkel in de conservatieve kliek om haar heen. [Lees Verder]

Albert - reacties
Waarom zijn er atheïsten en religieuzen? Waarom denkt de één kritisch en neemt de ander alles voor zoete koek aan? Waarom is iemand geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis en een ander meer in esoterische aangelegenheden? Waarom zijn er zoveel onwetenden en weinigen met een behoorlijke algemene ontwikkeling? De meeste onder u zouden antwoorden: omdat de één intelligenter is dan de ander. De rest: omdat het met de paplepel is ingegeven. [Lees Verder]

Albert - reacties
Het geloof dat de mens uit twee entiteiten bestaat - eentje die het bewustzijn/denken is en eentje die dat alles herbergt; het tijdelijke omhulsel ervan is - is al heel oud. In vele varianten waarschijnlijk net zo oud als de huidige Homo sapiens sapiens; dus zo'n 100.000 jaar. De Griekse wijsgeer Plato (427 - 347 v.o.j) verkondigde 2400 jaar geleden al zijn ideeënleer daaromtrent. [Lees Verder]

Albert - reacties
Vorige week eindigde ik mijn eerste column met de conclusie dat, gezien het aantal agnostici in Nederland, er verhoudingsgewijs maar weinig wetenschappelijke boeken over bewustzijn worden verkocht. En de vraag hoe dat komt. Ik suggereerde dat wellicht veel niet-religieuzen in een of andere vorm van een ziel/geest geloven om onder meer het hebben van bewustzijn te verklaren. Oké. Maar de honderdduizenden principiële atheïsten dan, die elke vorm van bovennatuurlijke invloed verwerpen? Ook zij blijken maar weinig geïnteresseerd in hun eigen bewustzijnsmechanismen. [Lees Verder]

Albert - reacties
Mijn eerste column (of eigenlijk blogpost; ja, je moet met de tijd meegaan, hè).
Het is de bedoeling dat ik elke week op deze plek iets neerkrabbel.
Die stukjes zullen een grote variëteit aan onderwerpen bevatten, waar één belangrijke rode draad doorheen zal lopen: die van het bewustzijn. [Lees Verder]

Albert - reacties
< Nieuwer
Albert Jarsin
Albert Jarsin is bewustzijnsonderzoeker en werd in 1954 te Haarlem geboren. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont met zijn gezin in Brazilië.
Forum Onderwerpen
Copyright © Albert Jarsin

Indien u de auteur persoonlijk iets wil vertellen over deze website of anderszins dan kunt u een e-mail sturen naar albert@jarsin.net

Met dank aan Alwin Garside en Germano Martins.