Jarsin's boek is gedeeltelijk te doorzoeken via Google Book Search: http://books.google.com/books?isbn=908090211X
Vorige (Wij zijn onze waarneming) Volgende (Naar een mondiaal bewustzijn?)
Alleen de menselijke hersenen (d.w.z. de cortex) zijn in staat tot het produceren van spontane mentale beelden en innerlijke spraak d.m.v. een vermogen dat ik SEMSAb noem (zie mijn boek). Wanneer ik het over mentale beelden heb dan is dat SEMSAb-P en innerlijke spraak is SEMSAb-L. Samen (SEMSAb-P+L) zijn zij verantwoordelijk voor ons nadenken, dagdromen, creativiteit, planning etc.. Kortom, voor ons vermogen om te denken over dingen die wij niet zintuiglijk (kunnen) waarnemen. Tevens vormen zij ons (zelf)bewustzijn.

Zoals ik al zei: enkel mensen hebben dat SEMSAb, het vermogen van de hersenen om de zintuigelijke invoer te verminderen en spontane visuele en linguïstische aanschouwingen voort te brengen, die niets of nauwelijks te maken hebben met hun omgeving.
Ook het menselijk concentratievermogen heeft daarmee van doen. Andere diersoorten met een cortex (zoogdieren en vogels), die ik ipemsanis noem (de andere dierklassen noem ik imsanis), kunnen zich, net als mensen, goed concentreren in bepaalde omstandigheden. Zoals tijdens het jagen. Toch blijven hun hersenen constant zintuiglijke informatie op niveau beoordelen. Dieren in het wild moeten nu eenmaal doorlopend op hun hoede zijn en gebruiken hun zintuigen als antennes in alle richtingen. Eén moment van onoplettendheid kan levensgevaarlijk zijn.

De mens is het enige dier dat zich mentaal als het ware kan afsluiten van de wereld om hem heen. Dat is gevaarlijk. Daarom ook dat mensen een makkelijker prooi zijn, aangezien zij minder opletten dan andere dieren. Maar dat is ook meteen de reden geweest dat mensen, door hun uitzonderlijk vermogen (samen met hun intelligentie), toch wisten te overleven. Gewoon door wapens en betere schuilplaatsen uit te vinden en te bouwen. En vuur te gebruiken.

Normaal gesproken, wanneer een mens zijn aandacht ergens op richt of zich te goed doet aan fantaseren, en zich dus weinig bekommert om zijn omgeving, zal het horen van zijn naam of een ander relevant woord of geluid zijn aandacht trekken. De hersenen van autisten daarentegen sluiten zich zo erg af voor (andere) zintuiglijke invloeden, dat deze aandachttrekkers nauwelijks vat hebben op hun SEMSAb of PEMSAb-mod (zie mijn boek). Hun hersenschors blijft mentale beelden en innerlijke spraak vervaardigen, of blijft gefixeerd op één zintuiglijke bron, zonder dat die van buitenaf wordt onderbroken. Hetzelfde vermogen, dat bij mensen alle positieve effecten veroorzaakt (dagdromen, creativiteit, planning, nadenken, (zelf)bewustzijn etc.), is bij autisten in extreme vorm aanwezig. Maar hoewel autisten sociaal gezien het erg moeilijk hebben, zijn zij in staat tot het oplossen van bijvoorbeeld ingewikkelde wiskundige vraagstukken, juist door hun buitengewone cerebrale blokkade (vooral visuele) van de buitenwereld.

Autisme bestaat dus eigenlijk in twee vormen: de SEMSAb vorm en de PEMSAb-mod vorm. De eerste is het door de hersenen negeren van instroom via alle zintuigen, de tweede is hetzelfde maar dan op één zintuig na, meestal het zicht. Door hun SEMSAb zijn mensen wat ze zijn: Homo sapiens. Autisten hebben niets anders dan een te ver doorgevoerde SEMSAb. Autisme komt daarom bij andere ipemsanis niet voor (laat staan bij imsanis), of het moet enkel op de PEMSAb-mod manier zijn en dan nog uitsluitend bij mensapen en in het verleden bij onze hominide voorouders. Een autist is een moderne mens op zijn radicaalst. Maar in wezen is ieder mens in min of meerdere mate autistisch. Dat is nu eenmaal inherent aan zijn bestaan als zodanig.

Groetjes van Albert Jarsin


gepost om 22:21 op Thursday, 06 February 2014 door Albert - Category: General

Geen reacties
Albert Jarsin
Albert Jarsin is bewustzijnsonderzoeker en werd in 1954 te Haarlem geboren. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont met zijn gezin in Brazilië.
Forum Onderwerpen
Copyright © Albert Jarsin

Indien u de auteur persoonlijk iets wil vertellen over deze website of anderszins dan kunt u een e-mail sturen naar albert@jarsin.net

Met dank aan Alwin Garside en Germano Martins.