Jarsin's boek is gedeeltelijk te doorzoeken via Google Book Search: http://books.google.com/books?isbn=908090211X
Vorige (Universele bewustzijnskansen) Volgende (Wij zijn onze waarneming)
Ik heb een anomalie, een onregelmatigheid. Want de regel is het hebben van normaal functionerende longen, en die heb ik niet. Door mijn chronische astmatische bronchitis, een erfelijk foutje, ben ik een afwijking van de biologische regel. De regel dat elk levend wezen dat lucht inademt dat door middel van gezonde longen doet. Daar is het evolutiemodel van natuurlijke selectie, en dus ons DNA, op gebaseerd: levende wezens produceren die optimaal aangepast zijn aan hun omgeving en daardoor de beste kansen hebben om te overleven en zich voort te planten. Zoals Darwin al schreef: Survival of the fittest.

Ik heb dus een afwijking en ben dat dus eigenlijk. Voortgeplant heb ik me al in de vorm van een zoon en een dochter. Dat was te danken aan medicijnen die ik inhaleer (en tot mijn dood zal blijven doen). Mijn kinderen hebben mijn genetische miskleun gelukkig niet. Als ik met deze ziekte tienduizend jaar geleden was geboren, was ik wellicht al jong gestorven en had ik misschien zelfs niet eens voor nageslacht kunnen zorgen. Dankzij de medische wereld leef ik vrijwel zoals mensen met normale longen. Alleen ben ik met voetballen wat sneller kortademig.
Maar goed, dit artikel is niet bedoeld als een hulde aan de farmaceutische industrie, maar als een herwaardering van de anomalie. Alles wat afwijkt is een anomalie. Astmatici, albino's, lilliputters, reuzen, dikkerds, Down-syndroommensen, blinden, doven, homoseksuelen, en verder iedereen met welke aangeboren lichamelijke of mentale onregelmatigheid dan ook.
Wij zijn de abnormalen. De evolutie heeft ons niet bedoeld, als de evolutie tenminste een bedoeling zou hebben. Wij zijn uitzonderingen op de evolutionaire wet van 'het overleven van de best aangepasten'. Zonder menselijk bewustzijn zouden we niet of nauwelijks blijven leven om ons voort te planten.

Discriminatie door normale mensen is gewoonlijk het resultaat. Toch voel ik me niet echt gediscrimineerd. Geen enkel mens met goed werkende longen heeft mij ooit op grond van mijn slecht functionerende ademhalingsorgaan radicaal anders behandeld, hoogstens medelijdend aangekeken. Velen met een aberratie worden gezien als min of meer 'normale' leden van de samenleving die slechts wat extra hulp behoeven.
Voor homoseksuelen geldt blijkbaar een andere norm. Goed, de evolutie selecteert nu eenmaal op normaal ademende, postuur en intelligentie hebbende en voortplantende mensen. Zowel ik als homo's behoren daar niet toe. Mijn longen werken niet optimaal en homo's planten zich, evolutionair gezien, niet voort. Waarom word ik niet gediscrimineerd en zij wél. Waarom word ik beschouwd als een 'normaal' mens met een 'normaal' verstand en homo's, te vaak, niet. Door hun 'ongewoon' zijn? Dat ben ik ook. En iedereen met een afwijking. Of zijn het de handelingen van homo's waar heteroseksuelen moeite mee hebben. Niet het zijn maar het doen.
Het is blijkbaar de handeling. Want mensen met een lichamelijke of mentale aandoening zien er anders uit of gedragen zich anders. En worden in min of meerdere mate anders behandeld. Maar gay's worden vaak blootgesteld aan gruwelijke vormen van discriminatie, mishandeling, vervolging en marteling tot de dood erop volgt. Alleen maar omdat vele hetero's problemen hebben met hun seksuele doen en laten.
Maar waarom deze excessen? Het is kennelijk de gedachte dat de gay's zelf schuld hebben aan hun gedrag. Dat ze zo handelen uit vrije wil en niet door een aangeboren error. Dat een slechte opvoeding, of trauma('s) uit hun jeugd, ermee te maken hebben. En dat ze dus te genezen zijn van hun deviant gedrag. Als ze maar willen.

Ik kan niet beter ademen, mijn longen laten dat niet toe. En blinde kan nu eenmaal niet zien, een dove niet horen en een Down-syndroompatient niet goed abstract redeneren. Maar van een homo wordt verwacht dat hij wel normaal hetero kan zijn, maar dat niet wil.
Dat is een illusie, een hardnekkige mythe uit een tijd van vóór de evolutie-gedachte. Uit een tijd waarin de wetenschap nog niet de mogelijkheid had om te ontdekken dat homoseksualiteit een foutje van de hersenen is. Een erratum van de genetische code van dat deel van de hersenen waarin de seksuele voorkeur wordt bepaald. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat bij de vorming van nieuwe levende wezens alles zoals de evolutie bij voorkeur heeft dat het gebeurt. Maar net zoals bij mij in het embryo- of foetusstadium de vorming van gezonde longen niet lukte, lukt bij een klein deel van de mannelijke ongeborenen de vorming van de seksuele voorkeur voor vrouwen, die door de evolutie als wenselijk voor de voortplanting wordt geacht, niet. In plaats daarvan wordt een tegenovergestelde voorkeur ontwikkeld. En bij sommige vrouwelijke ongeborenen andersom. Bij andere diersoorten is dat niet zo'n probleem. Ze denken daar verder niet over na. Dat enkele soortgenoten zich niet voortplanten en wat afwijkende dingen doen kan hen niets schelen. Ze hebben daar geen moreel oordeel over.
Bij heel veel mensen, met hun 'onovertroffen' menselijk bewustzijn is dat onmiskenbaar wel een probleem. Ja, een genetisch uitglijder van de hersenen. Niet in de cortex, waar ons kennis- en ervaringsgeheugen (EMSys) zetelt, maar in lagen daaronder (IMSys) met informatie die aangeboren is. Dat houdt in dat homo's niet anders kunnen. Ze hebben geen keus. Net zoals hetero's ook niets te kiezen hebben. [Biseksuelen hebben zowel een goede als een verkeerde seksuele voorkeur. Evolutionair gezien dan. Zij kunnen kiezen.] Maar zelfs al zou het hebben van een seksuele voorkeur niet aangeboren zijn, maar een aangeleerde of 'vrijwillig' aangenomen habitus, dan nog is elke discriminatie ervan verkeerd. Een gewone, zich aan de wet houdende, hetero-, homo- of biseksueel doet niemand kwaad, zolang de handelingen die hij/zij met iemand anders verricht vrijwillig zijn. Seks is een privézaak.

Dus discrimineren op bovenstaande gronden is volstrekt verkeerd, onrechtvaardig en belachelijk. Net zoals ik, of een dikkerd, of wie dan ook die afwijkt, een respectabel lid van de gemeenschap kan zijn, kan een homoseksueel met zijn aangeboren seksuele voorkeur, waar hij niets aan kan doen, dat ook zijn.
Dat wil niet zeggen dat discriminatie op zich onmenselijk is. Het hangt ervan af op welke gronden je iemand discrimineert. Ik discrimineer. Fascisten, racisten, seksisten, religieuze fundamentalisten, neonazi's, taliban etc. komen mijn huis niet in. Ik lust ze niet. Ze zijn onnozel. Hun ideeën zijn verwerpelijk en walgelijk. Ik weet dat ze vaak opgegroeid zijn met deze gestoorde denkbeelden. Dat ze bij hen met de paplepel ingegeven zijn. Maar niettemin heeft elk normaal mens een geweten. Vele neonazi's of taliban kunnen weten dat hun handelingen niet juist zijn. Dat ze onmenselijk zijn. Toch laten ze die niet na, omdat het hen óf voordeel oplevert óf omdat ze daartoe worden gedwongen. In ieder geval wordt geen mens op deze planeet met onrechtvaardige en gestoorde hersenkronkels geboren. Alle verkeerde denkbeelden worden aangeleerd in het ervaringsgeheugen (EMSys). Dus de neonazi's en de taliban hebben min of meer een keuze. Als ze geen goede keuze weten te maken, moeten ze voor de consequenties opdraaien. Namelijk dat ze door mij en elk ander rechtvaardig en vrijheidslievend mens worden afgewezen. Gediscrimineerd!
Kortom, discriminatie van mensen met een aangeboren uitzondering op de evolutionaire regel is niet toegestaan. Mensen die zich gedwongen of vrijwillig afschuwelijke mensonterende gedachtespinsels laten aanmeten mogen, nee moeten, van mij een aparte behandeling bekomen. In de gevangenis leren wat menselijk is of, als ze dat niet kunnen, levenslang krijgen.

Veel mensen met een anomalie hebben moeite om zich te schikken in hun anders zijn. Zoveel moeite zelfs dat ze hun evolutionaire uitzondering van de regel niet gewoon accepteren, maar zelfs propageren als ideaal.
Bijvoorbeeld niet aanvaarden dat slechts vijf procent van de wereldbevolking homo- of biseksueel is, maar roepen dat die neiging bij veel heteroseksuelen bestaat. Dat het de hetero's zijn die een probleem hebben. Onzin natuurlijk. Alsof homoseksualiteit voor hén een probleem zou moeten zijn. De gay-parades en -spelen die regelmatig in sommige landen worden gehouden zijn overdreven. Er worden toch ook geen parades georganiseerd voor hetero's, albino's of astmatici. Op deze manieren zonderen de gay's en lesbiennes zich eerder af. Ik weet dat mijn longen een genetische afwijking zijn en leef ermee. Waarom kunnen zoveel hetero's en homo's, hoe geweldig zij zichzelf ook vinden, elkaar, en zichzelf, niet zien als gewoon lid van de soort Homo sapiens. Niet meer of minder dan wat wij allemaal in de eerste plaats zijn: mensen. Met of zonder anomalie (evolutionair gezien).

Velen, vooral religieuzen, met een defect aan de hersenen hebben hetzelfde probleem. In plaats van dat ze hun visuele hallucinaties en/of 'stemmen horen' toeschrijven aan een celebrale afwijking, een diagnose die elke neuropsycholoog zou stellen, gaan ze zichzelf op een voetstuk plaatsen. Nee, ze zijn niet schizofreen, ze mankeren psychologisch niets. Ze zijn slechts een intermediair tussen de reële wereld en een door hen gefantaseerde geestenwereld. Deze zogenaamde mediums, die het beste een bezoekje aan de psychiater zouden kunnen brengen, exploiteren hun abnormaal werkend brein door onnozele mensen wijs te maken dat zij toegang hebben tot een wereld aan “gene zijde”. Hun visueel-auditieve hallucinaties, die door de eigen hersenen worden geproduceerd [wetenschappelijk kan dat door neurologen haarfijn worden uitgelegd], worden door hen uitgelegd als “berichten uit het hiernamaals”. Deze mensen, nadat ze bij zichzelf deze mentale deformatie hebben geconstateerd, zoeken geen professionele hulp, maar raadplegen liever een onwetende pastoor of dominee die hen versterkt in hun overtuiging dat ze uitzonderlijk zijn. En als ze wél een psychiater bezoeken die hen een recept voorschrijft, dan komen ze vaak terneergeslagen alsnog bij een geestelijke terecht, met hetzelfde gevolg. Of, in plaats van dat ze op de neurologische en psychologische afdeling van een boekwinkel of bibliotheek serieuze literatuur erover opzoeken, haasten ze zich meteen naar de sector spiritisme en aanverwante esoterische onzin. Kortom, ze zijn niet gewoon mensen met een celebraal foutje. Nee, ze zijn méér dan gewone mensen. Ze zijn speciaal. Speciaal in hun onnozelheid, ja. Zielig gewoon.
Ja, het is een feit. Mensen, met een hoger pensarisch bewustzijn, die zichzelf boven de andere diersoorten verheven voelen, kunnen zichzelf, of anderen die anders zijn, niet of nauwelijks accepteren. Dieren, met een lager sensorisch bewustzijn, hebben dat probleem amper.

Groetjes van Albert Jarsin.

gepost om 23:00 op Sunday, 11 March 2007 door Albert - Category: General

Reactie door: Rob
Mooi geschreven!
Monday, 28 March 2011 16:38
Albert Jarsin
Albert Jarsin is bewustzijnsonderzoeker en werd in 1954 te Haarlem geboren. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont met zijn gezin in Brazilië.
Forum Onderwerpen
Copyright © Albert Jarsin

Indien u de auteur persoonlijk iets wil vertellen over deze website of anderszins dan kunt u een e-mail sturen naar albert@jarsin.net

Met dank aan Alwin Garside en Germano Martins.