Jarsin's boek is gedeeltelijk te doorzoeken via Google Book Search: http://books.google.com/books?isbn=908090211X
Vorige (Bewuste vrije wil) Volgende (Bewustzijnstheorie)
Autodidact: persoon die door zelfstudie zijn kennis en/of techniek verwierf; hij die zich zelf onderwezen heeft; iemand die zichzelf een bepaalde wetenschap of kunde heeft geleerd, zonder leermeester. Ziehier drie definities betreffende autodidacten.
Enkele beroemde autodidacten in de wetenschap:
Charles Darwin in de biologie,
Michael Faraday in de natuurkunde,
Antonie van Leeuwenhoek in de microbiologie,
Gottfried Wilhelm Leibniz in de wiskunde,
Leonardo da Vinci in de wetenschap en techniek,
Richard Leakey in de paleoantropologie.

Autodidacten minachten omdat zij geen universitaire titel hebben is, als u de voorbeelden hierboven ziet, erg dom. Uiteraard heeft niet alleen de wetenschap beroemde autodidacten voortgebracht, maar ook de kunst, de muziek, de sport en vooral de literatuur.
Waarom wordt er desondanks op ze neergekeken, vooral als het om wetenschap gaat?

Het lijkt wel alsof men het idee heeft dat autodidacten nooit zoveel kennis, in een bepaalde tak van wetenschap, kunnen hebben als degenen die onder begeleiding van een hoogleraar aan een universiteit hebben gestudeerd. Dat is natuurlijk een onuitroeibaar vooroordeel. Het tegendeel is waar: autodidacten zijn over het algemeen veel gemotiveerder, omdat zij zich de stof geheel zelfstandig eigen willen maken. Niet omdat zij nu eenmaal op een universiteit zitten en op een universitaire graad uit zijn (wat zij er daarna ook mee doen) maar omdat zij deze kennis echt nodig hebben en willen gaan toepassen.

Het slechte imago van autodidacten wordt voornamelijk veroorzaakt door beoefenaars van pseudowetenschap. En ondanks het feit dat er genoeg academici rondlopen die zich eraan bezondigen, zijn het helaas toch vooral autodidacten die zich daarmee bezighouden. Maar om nu, vanwege deze marginalen in de wetenschap, elke vorm van autodidactiek gelijk te stellen met pseudowetenschap gaat natuurlijk veel te ver.

Zo nu en dan wordt mij verweten een autodidact te zijn. Alsof mijn theoretische bewustzijnsonderzoek niet op hetzelfde niveau zou staan als bijvoorbeeld die van de beroemde bewustzijnsfilosoof Daniel Dennett, enkel omdat Dennett filosofie aan een universiteit heeft gestudeerd en ik me in de wijsbegeerte (naast de neurologie, psychologie, paleontologie, biologie etc.; geheel of gedeeltelijk) zonder universiteit heb bekwaamd. Dat deze personen dat verwijt maken is misschien wel begrijpelijk in een wereld waar een diploma belangrijker is dan op eigen houtje verworven kennis. Ik ken echter genoeg mensen met een diploma wier kennis het hebben van dat papiertje niet rechtvaardigt. Ach, als je de tentamens en het examen maar goed doorkomt. Het doel is het diploma, de graad, de dokterstitel of hoe zoiets vandaag de dag dan wel niet mag heten.
Een autodidact studeert niet voor tentamens of het examen, hij studeert om de kennis op te doen.

Ik kan elke discussie op welk terrein dan ook aan, als het om bewustzijn gaat. Laten de filosofen, psychologen, neurologen, biologen etc. zich maar eens uit over mijn boek. Laat ze maar proberen mijn bewustzijnstheorie te weerleggen. Ik wil hun kritiek graag horen en er met hen over van gedachten wisselen. Ik als autodidact met hen, de legitieme universitaire specialisten, doktoren en professoren.

Het was een autodidact (Darwin) die het evolutiemodel van de natuurlijke selectie ontwierp. Het was een autodidact (Faraday) die de theorie van het elektromagnetisme introduceerde. Het was een autodidact (Leeuwenhoek) die de wereld van de microbiologie aan de mensheid openbaarde. Het was een autodidact (Leibniz) die (met Newton) grondlegger is van de differentiaal- en integraalrekening.
Het was een autodidact (Da Vinci) die wordt beschouwd als een universeel genie vanwege zijn revolutionaire uitvindingen en technieken in de wetenschap en de kunst.
Tenslotte was het een autodidact (Leakey) die belangrijke fossielen van onze hominide voorouders vond, waaronder de 'Turkana boy' (Homo ergaster) en de 'Black Skull' (Australopithecus aethiopicus).

Dus respect voor autodidacten is hier wel op zijn plaats. Officiële en onofficiële wetenschappers vullen elkaar aan. Het zijn de autodidacten die minder moeite hebben met het introduceren van een geheel nieuwe en onorthodoxe theorie. Zij hoeven niet zo bevreesd te zijn voor beschadiging van hun wetenschappelijke imago en daarmee hun carriëre. Het zijn over het algemeen solitaire wetenschappers en filosofen, die alleen opereren, moeilijkheden alleen oplossen, zonder de hulp of advies van collega-academici, die zij niet hebben. Maar het zijn ook déze individualisten die de meeste hoon, verachting en kritiek over zich heen krijgen van reguliere wetenschappers en, heel frappant, nog véél meer van leken, vanwege één misdaad: het autodidact zijn.
Tot volgende week.

Groetjes van Albert Jarsin.

gepost om 20:00 op Thursday, 23 February 2006 door Albert - Category: General

Reactie door: Douwe Kiela
Ik vind het nogal misplaatst dat u zichzelf op één lijn stelt met mensen als Darwin en Da Vinci. Het getuigt van arrogantie dat u stelt dat uw bewustzijnstheorie onweerlegbaar is. Tegelijkertijd komt u gefrustreerd over, waarschijnlijk omdat die filosofen, psychologen, neurologen en biologen totaal geen aandacht aan u besteden. Volgens u komt dat blijkbaar omdat u een autodidact bent. Maar wie zegt u dat uw boek echt zo goed is als u (graag) zelf (wil) denken? Sorry, maar een post als dit degradeert uzelf meteen tot ver beneden de rangen van de autodidacten die u zelf noemt.
Wednesday, 20 December 2006 23:58
Reactie door: Albert Jarsin
'Maar wie zegt u dat uw boek echt zo goed is als u (graag) zelf (wil) denken?'

Beste Douwe Kiela,

Dat zeg ik zelf en dat zeggen anderen die mijn boek al gelezen hebben. En ik zou eraan willen toevoegen:"Lees en beoordeel."

Groetjes van Albert Jarsin
Wednesday, 27 December 2006 23:18
Reactie door: Marie Louise Louwman
Beste Douwe Kiela, ik meen mij niet te vergissen als hier sprake is van een stukje, laat ik mild zijn: een nogal wat doorzichtige projectie die vrijwel vanaf het eerste moment voor iedereen zichtbaar is.
Het is beledigend, vol boosheid en wantrouwen, drang naar superioriteit die dus niet op een natuurlijke manier aanwezig is en via status bereikt dient te worden (blijf van m'n titel af...).
Tot zover mijn commentaar op UW gedrag.
Gezien het ontbreken van enige inhoudelijke reflectie op wat werkelijk gezegd is, moet ik mij onthouden van commentaar.
Marie Louise Louwman, Autodidact
Friday, 11 February 2011 23:29
Reactie door: Wawawa-wawawawawa
Beste Douwe ik zou het fijn vinden als je 'n ietwat feedback aan Marie zou willen geven. Ik zeg beide zijn zelfingenomen egotrippers
En Albert je bent niet een slechte boekverkoper bovendien.
Wednesday, 25 January 2012 21:41
Reactie door: A Peeringa
Hallo ik ben ook een autodidact en wil helemaal niet iemand beledigen op wat voor wijze dan ook maar heb wel een stelling ga eens na van wie zou die hoogleraar het geleerd hebben en die hoogleraar die hem het geleerd heeft.

Gr. Ate Peeringa
Tuesday, 01 May 2012 23:48
Reactie door: Albert Diderot de la Pierre
Autodidacten staan hoger in rang... logisch... behoeft geen commentaar. Ieder weldenkend mens weet dit. Wij hebben geen rijke papa's en mama's nodig om op een universiteitje van lik-mijn-vestje te kunnen studeren.
Thursday, 26 July 2012 21:25
Reactie door: Abraham J.
Autodidacten zijn vrijdenkers en dragen geen oogkleppen. Vervolgens ontwikkelen ze geen een tunnelvisie door een geprogrameerde opleiding.
De omgeving reageert dikwijls met de woorden: "om zo te kunnen denken, moet je wel stapelgek zijn".
En wordt de voorgestelde methode als onzinnig afgedaan. Daarna wordt het stil als deze inventies, door verleende patenten als uitzonderlijk worden bevestigd. Dat is mijn ervaring.
Tuesday, 04 September 2012 12:12
Reactie door: Wim Laurens Gravemaker
Beste Albert Jarsin,

Mag ik u vragen waarop u alle uitspraken die u over autodidacten en autodidactiek doet op gebaseerd heeft? Op wetenschappelijk onderzoek? Zo ja, op welk onderzoek? Of heeft u deze kennis zelf vergaard, door uw eigen waarnemingen?

En wat betreft aanzien, is dat niet gebaseerd op wat een man kan, niet op zijn afkomst? Groetjes, WLG
Monday, 17 December 2012 19:26
Reactie door: Joris
Ik heb alleen dit stukje gelezen en niet het boek dus daar is ook mijn reactie naar gericht.

Albert, je maakt naar mijn mening een redenering fout, respect (wat volgens mij je doel is om te verwerven voor autodidacten) wordt gebaseerd niet door woorden, maar daden. Uitleggen waarom iets of iemand respect verdient is daarom zinloos, maar ik respecteer de medemenselijkheid die je toont omwille van de worstelende autodidacten.
Thursday, 07 February 2013 01:50
Reactie door: Albert Jarsin
Beste mensen,

Bedankt voor jullie reacties. Ik heb enkel willen aantonen dat autodidacten vaak heel nuttige bijdragen kunnen leveren aan de wetenschap. En dat zij in het verleden blijkbaar meer gewaardeerd werden. Tegenwoordig worden zij vaak als pseudo-wetenschappers gezien. En dat zeg ik niet alleen uit eigen ervaring.
Friday, 08 February 2013 21:15
Albert Jarsin
Albert Jarsin is bewustzijnsonderzoeker en werd in 1954 te Haarlem geboren. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont met zijn gezin in Brazilië.
Forum Onderwerpen
Copyright © Albert Jarsin

Indien u de auteur persoonlijk iets wil vertellen over deze website of anderszins dan kunt u een e-mail sturen naar albert@jarsin.net

Met dank aan Alwin Garside en Germano Martins.